අෂ්ඨාංග ආයුර්වේදය » රසායන තන්ත්‍රය »

ad_here

ස්වර්ණ පිච්ච

ඔබේ දිවියට ජ්‍යෝතිෂය…..

Sri Lanka Government Ayurveda Panchakarma Hospital

Consultants
Subscribe with WEDASA
Email *
 
පුරුෂ වන්ධ්‍යාභාවයට බලපාන කරුණු සහ ඉන් මිදීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග

පරිණත තත්ත්වයේ සිටින යුවලක් පවුල් සැලසුම් ඖෂධ හා උපකරණ නොමැතිව ක්‍රමානුකූල සංසර්ගය සිදු කළද වසරක් යන තුරු ගැබ් නොගැනීම වන්ධ්‍යාභාවය(Infertility) ලෙස සරලව අර්ථ දැක්විය හැක. වන්ධ්‍යාභාවය සඳහා කාන්තාවන්ගේ දෝෂ නැතිනම් හේතු 30%ක්, පුරුෂයන්ගේ දෝෂ 30%ක්, දෙදෙනාගේම දෝෂ 30%ක් සහ නොදන්නා

Rejuvenation Therapy(Rasayana) and Aphrodisiacs(Vajikarana) in Ayurveda

Rasayana therapy enables the person to live a full life span of 100 years, and which makes the man to live young for a long period and retards aging.
Vajikarana is one which deals with promotion of sexual health and prevention and cure of sex related disorders.

...

ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේ මුලික අරමුණු දෙක වනුයේ නිරෝගී පුද්ගලයාගේ නිරෝගීභාවය ආරක්ෂා කර ගන්නා අතරම රෝගී පුද්ගලයන්ගේ රෝගී බව දුරු කරලීමයි. අනෙකුත් සෙසු වෛද්‍ය ක්‍රම තුලත් ඉහත දෙවන අරමුණ පැවතුනද පළමු අරමුණ වෙනුවෙන් කටයුතු කරනුයේ මද වශයෙනි. රසායන තන්ත්‍රය යනු එම අරමුණ වෙනුවෙන් ආයුර්වේදයේ කරුණු දක්වන කොටසයි.
ස්වස්ථ පුද්ගලයා යනු ලෙඩ රෝග නොමැති නිරෝගී පුද්ගලයායි. මිනිසාගේ පරමායුෂ විදීමට නම හෙතෙම නිරෝගී පුද්ගලයෙකු විය යුතුය. නිරෝගී වුවත් පරමායුෂ විදීමට නම් අවශ්‍ය කායික හා මානසික හක්තිය නිසි පරිදි තිබිය යුතුය. ඒ සදහා යම් යම් ඖෂධ හා විහරණ පිළිපැදිය යුතුය. නැතහොත් වයසත් සමගම ශරීරයද දුර්වල වී එහි ක්‍රියාකාරීත්වය අඩපන වේ. එබැවින් රසායන තන්ත්‍රයේදී එම දුර්වල විය හැකි ශරීරය ශක්තිමත් කර තබා ගැනීමට කටයුතු කෙරේ. සුශ්‍රැතයේ එය දක්වා ඇත්තේ පහත පරිදිය.
‘රසායන තන්ත්‍රං නාම වය: ස්ථාපනමායුමේධා බලකරං රෝග අපහරණ සමර්ථඤ්ච’
පෘතග්ජනයින් වශයෙන් සෑම අයෙකුම ජීවිතයේ සැප හා සතුට විදීමට කැමතිය. රසායන තන්ත්‍රය මග විවර කරන්නේ එයටයි.

...