අෂ්ඨාංග ආයුර්වේදය » වාජීකරණ තන්ත්‍රය »

ad_here

ස්වර්ණ පිච්ච

ඔබේ දිවියට ජ්‍යෝතිෂය…..

Sri Lanka Government Ayurveda Panchakarma Hospital

Consultants
Subscribe with WEDASA
Email *
 
පුරුෂ වන්ධ්‍යාභාවයට බලපාන කරුණු සහ ඉන් මිදීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග

පරිණත තත්ත්වයේ සිටින යුවලක් පවුල් සැලසුම් ඖෂධ හා උපකරණ නොමැතිව ක්‍රමානුකූල සංසර්ගය සිදු කළද වසරක් යන තුරු ගැබ් නොගැනීම වන්ධ්‍යාභාවය(Infertility) ලෙස සරලව අර්ථ දැක්විය හැක. වන්ධ්‍යාභාවය සඳහා කාන්තාවන්ගේ දෝෂ නැතිනම් හේතු 30%ක්, පුරුෂයන්ගේ දෝෂ 30%ක්, දෙදෙනාගේම දෝෂ 30%ක් සහ නොදන්නා

Rejuvenation Therapy(Rasayana) and Aphrodisiacs(Vajikarana) in Ayurveda

Rasayana therapy enables the person to live a full life span of 100 years, and which makes the man to live young for a long period and retards aging.
Vajikarana is one which deals with promotion of sexual health and prevention and cure of sex related disorders.

...

තම වර්ගයා බෝ කිරීමට කටයුතු කිරීම සෑම ජීවියෙකුම විසින් සිදුකල යුතු අත්‍යාවශ්‍ය කටයුත්තක් බව සෞඛ්‍යය අතින් මෙන්ම සමාජ විද්‍යාත්මක දෘෂ්ටියෙන් බැලුවද පැහැදිලි සත්‍යයකි. එය ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදයකින් තො‍රව දෙපාර්වයටම අයත් පොදු බැදීමකි.
තම වර්ගයා බෝ කිරීම සදහාම විශේෂයෙන් සැකසුණු ඉන්ද්‍රීය පද්ධතීන් ජීවින්ට ස්වභාවධර්මයෙන්ම උරුම කර දී ඇත. මෛතුන්‍ය සේවනය යනු ඉතාමත් රහසිගතව කලයුතු හා සමාජයේ ගැරහුමට හෝ විශේෂ අවධානයට යොමු වන්නාවු ක්‍රියාවක් නොව හුස්ම ගැනීම , ආහාර ගැනීම හා නිදීම වැනිම වූ සාමාන්‍ය ක්‍රියාවක් බව සමාජය තවමත් නිසි පරිදි අවබෝධ කරගෙන නැත. එබැවින් ප්‍රසිද්ධියේ හෝ අප්‍රසිද්ධියේ තම ලිංගික ජීවිතය හෝ ලිංගික අවයව සහ පද්ධතිය ගැන ඇති ගැටළු හා රෝග තත්ත්වයන් කථා කිරීමට බොහෝ දෙනා මැලි කමක් දක්වති. එම මැලිකම විසින්ම අවසානයේ නැවත සැකසිය නොහැකි ආකාරයේ ආපාදාවන් පුද්ගලයාට උරුමකර දීම දැක ගත හැක. එබැවින් ආයුර්වේදයද එම විශ්ව සත්‍යය පිළිගෙන එය සාක්ෂාත් කරගැනීමට නොහැකි අන්දමේ රෝගාබාධ වලින් පෙළෙන ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශවයටම කල යුතු ප්‍රතිකාර පිළිබදව දක්වා ඇත. වාජීකරණ තන්ත්‍රය වෙන් වන්නේ එම අරමුණ වෙනුවෙනි.

...